Як порахувати сальдо кінцеве

Posted by Admin on 19-03-2013, 13:43 in Фінанси

Сальдо являє собою різницю витрат і надходжень підприємства за певний період часу. Поняття «кінцеве сальдо» використовується для визначення залишку по конкретному рахунку на кінець періоду і застосовується, як правило, при складанні оборотно-сальдової відомості. Порядок розрахунку визначається характером аналітичного або синтетичного рахунка.

Інструкція:
1. Сформуйте оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Вона повинна містити стовпець з найменуванням рахунку і три пари стовпців для розрахунку дебету і кредиту по початковому залишку, оборотам за період і кінцевого сальдо. На підставі даних попереднього звітного періоду внесіть дебетові і кредитові показники по початкового сальдо.

2. Визначте обороти за звітний період. Для цього на підставі даних бухгалтерського обліку вкажіть суми дебету і кредиту по кожному рахунку. Перевірте, що суми збігаються з первинною документацією. В іншому випадку допущені помилки можуть спричинити неточності при залишенні річного балансу.

3. Проаналізуйте характер рахунки, для якого необхідно визначити кінцеве сальдо. Вони поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні. Це необхідно зробити тому, що порядок розрахунку залишку на кінець звітного періоду у них відрізняється.

4. Розрахуйте кінцеве сальдо по активних рахунках. Надходження на ці рахунки відображаються за дебетом, а вибуття - за кредитом. При підрахунку залишку на кінець місяця необхідно до дебетовим початкових залишків додати дебетові обороти і відняти кредитові обороти. В результаті буде отримано дебетової ліжкового сальдо по активному рахунку.

5. Обчисліть кінцеве сальдо по пасивних рахунках. Відображення надходження та вибуття за ним відображається на кредиті та дебеті, відповідно. У зв'язку з цим в кінці звітного періоду розраховується кредитове кінцеве сальдо, яке дорівнює сумі кредитового початкового залишку і кредитових оборотів за вирахуванням дебетових оборотів.

6. Визначте кінцеві залишок по активно-пасивних рахунках, які мають і кредитову і дебетову сторону. Для цього спочатку необхідно підсумувати дебетові початкові залишки і обороти і відняти з них кредитові показники. Якщо отримана величина більше нуля, то вона відноситься до дебету кінцевого сальдо, а якщо менше, то до кредиту без мінуса....

Відповідь на запитання: Як порахувати сальдо кінцеве