Як зареєструвати іпотеку

Posted by Admin on 11-07-2013, 22:31 in Фінанси

Згідно з Федеральним законом, що регулює процес реєстрації прав на нерухомість, іпотека повинна бути зареєстрована в установленому порядку в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Інструкція:
1. Зареєструвати іпотеку можна в установах юстиції за місцезнаходженням придбаного в іпотеку майна. Якщо іпотека отримана на підставі договору про іпотеку, для здійснення процедури її державної реєстрації потрібна заява від заставника, або заставодержателя. У цьому випадку для оформлення державної реєстрації іпотеки необхідно надати до установи юстиції за місцезнаходженням предмета іпотеки пакет відповідних документів. В обов'язковому порядку для здійснення реєстрації іпотеки, отриманої на підставі договору про іпотеку, потрібні: договір про іпотеку, завірений нотаріально, весь перелік документів, що додається до договору про іпотеку, підтвердження сплати держмита за державну реєстрацію. При необхідності реєструючий орган може зажадати додаткові документи для проведення процедури реєстрації.

2. Якщо іпотека виникла в силу закону, вона також підлягає процедурі обов'язкової державної реєстрації. Однак для ініціації процедури реєстрації іпотеки, отриманої в силу закону, не потрібно подавати заяву в реєструючі органи і оплачувати держмито за реєстрацію. Реєстрація такої іпотеки відбувається одночасно і на підставі того ж пакету документів, на підставі якого проводиться процедура реєстрації права власності на майно, що є предметом іпотеки.

3. Реєстрація іпотеки мають бути завершена не пізніше, ніж протягом 1 календарного місяця з моменту подачі повного переліку необхідних для процедури державної реєстрації документів до відповідної установи юстиції.

4. Для реєстрації іпотеки відповідний орган вносить запис до єдиного реєстру прав на нерухоме майно про факт іпотеки. Дата внесення даних вважається датою проведення реєстрації іпотеки.

5. Процедура державної реєстрації іпотеки може бути відкладена на строк до 1 місяця у разі надання неповного пакету документів або при невідповідності іпотечного договору законодавчим нормам РФ. У цьому випадку заявнику пропонується усунути зазначені недоліки, після чого процедура реєстрації буде завершена. Якщо протягом місяця вимоги реєструючої інстанції про усунення недоліків задоволені не будуть, заявник отримає відмову в реєстрації іпотеки....

Відповідь на запитання: Як зареєструвати іпотеку